BENTON POLICE DEPARTMENT        
STATISTICS FOR ALL DIVISIONS                        
                       
  Patrol Patrol YTD CID CID YTD SUP SERV SUP SERV YTD DWI TF DWI TF YTD SBTF SBTF YTD Department Monthly Department YTD
Incident 2137 15813 1 31 200 1558   1     2338 17403
Accident Reports 122 925 1 2   5         123 932
Traffic Stops 116 2616 3 32 1 62   27   13 120 2750
Traffic Citations 29 558       7   7   5 29 577
Radar Citations 1 24           1   5 1 30
Warning Citations 5 216 1 5   3         6 224
Felony Arrests 34 541 25 259   3   1     59 804
Misdemeanor Arrests 63 603 5 234             68 837
Cite and Release 35 250   1   4         35 255
DUI Arrests 1 3                 1 3
DWI Arrests 3 41                 3 41
Warrants Served 123 856 7 74             130 930